Podmínky pro využívání služeb na portálu SenzaJidlo.cz
 

1) Provozovatelem portálu SenzaJidlo.cz je společnost Senza Time, s.r.o., Hakenova 929/2, 196 00 Praha 9, IČ: 11987766, FIO banka, číslo účtu: 2502069496/2010
Dále jen „provozovatel“

2) Portál nabízí možnost bezplatného zveřejnění a vyhledávání produktů a služeb souvisejících s nabídkou jídel a potravin podnikatelským a nepodnikatelským subjektům, dále jen „uživatelé“.
Doplňkové služby, jako je zveřejnění některých kontaktů firem (telefon, e-mail a web) a zvýhodněná pozice v inzerci jsou hrazené, nejsou ale nezbytně nutné ke zveřejnění inzerátu. Objednáním a uhrazením doplňkové služby je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena smlouva.

Doplňkové služby pro firmy, jako je zveřejnění některých kontaktů (telefon, e-mail a web), kontaktního formuláře a zvýhodněná pozice v inzerci jsou hrazené, nejsou ale nezbytně nutné ke zveřejnění inzerátu.

3) Uživatel, aby mohl zveřejnit inzerci, musí provést jednorázovou registrace do systému. Registrací si vytvoří svůj profil na portálu. Po registraci se již pouze přihlašuje pod jménem a heslem, které si určil.

4) Provozovatel si vyhrazuje právo smazat, pozastavit nebo upravit bez nároku na náhradu ty inzeráty nebo profily:

 • které jsou evidentně a účelově zařazeny do jiných kategorií, než které jim z jejich povahy přísluší
 • při podezření na nepravdivé údaje o uživateli
 • pokud je inzerce v rozporu s těmito podmínkami nebo platnou legislativou
 • ty placené služby, které jsou v rozporu s objednanou placenou službou
   

5) Provozovatel nepovoluje inzerci obsahující:

 • Nabídku produktů z chráněných živočichů či rostlin
 • Podporu erotiky
 • Zadávat webové odkazy, e-mailové adresy a telefony do popisu nabídky a jiných volných textů (jsou k tomu určená vlastní políčka)
 • Vkládat kontaktní údaje do obrázků
 • Vkládat orámečkované obrázky
 • Vkládat texty a obrázky nesouvisející s podstatou tohoto portálu
 • Nesouvislé a nesrozumitelné texty a texty obsahující pouze klíčová slova
 • Nabídku produktů odporující platné legislativě
 • Nabídku závadných produktů a potravin
   

6) Inzerát je na portálu uložen na dobu neurčitou. Zveřejněn je po dobu, kterou si uživatel při zadání nabídky zadal.

V případě, že nebude na profilu uživatele proveden žádný pohyb po dobu 3 měsíců, bude mu v případě nečinnosti zasílán každé 3 měsíce e-mail s upozorněním o neaktivitě. 

7) Pokud uživatel nevloží k inzerátu obrázek, budou se u inzerátu zobrazovat náhodně vybrané přednastavené obrázky ze stejné kategorie. Tyto obrázky jsou staženy z veřejně přístupných portálů pro obrázky a fotografie z kategorie volně šiřitelných, bez licence.

8) Uživatel může každý inzerát samostatně kdykoliv v průběhu jeho umístění na portálu měnit (texty, parametry, obrázky, termíny zveřejnění) nebo jej smazat.

9) Provozovatel nenese odpovědnost:

 • a neodpovídá za kvalitu produktů a služeb zde nabízených a dále nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených produktů a služeb
 • za případné zneužití uživatelem zveřejněných údajů třetí osobou a za zneužití osobních dat získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou
 • za chování uživatelů na portálu a za to, jak portál využívají
 • za případné přímé i nepřímé škody, které vzniknou uživatelům v souvislosti s využitím služeb na portálu nebo v souvislosti se situací, kdy nemohou využít služeb portálu
 • za obsah inzerátu uživatele 

10) Uživatel:

 • odpovídá za znění inzerátu a za skutečnost, že textovou a ani obrázkovou částí, kterou zveřejní, nebudou dotčena práva třetích osob
 • povoluje provozovateli portálu zveřejnit texty a fotografie, které sem vložil 
 • se zavazuje dodržovat tyto podmínky
 • nesmí z portálu stahovat texty, fotografie, obrázky a videa
 • se zavazuje, že nebude nabízet služby a produkty, pokud budou v rozporu s platnou legislativou 

11) Platby za služby jsou hrazeny bezhotovostně a to jak bankovním převodem, tak přes platební bránu, obojí na účet provozovatele.

12) Uživatel (nepodnikatel) má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy. Poskytovatel v tomto případě vrátí uživateli celou kupní cenu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Uživatel pro tento případ využije kontaktní formulář, kdy do předmětu zprávy uvede "Reklamace".

13) V případě požadavku na reklamaci objednané služby uživatel tento požadavek popíše a zašle pomocí kontaktního formuláře poskytovateli. Do předmětu zprávy uvede "Reklamace". Poskytovatel se uživateli nejpozději do 7 pracovních dnů elektronicky nebo telefonicky ozve. V případě uznání požadavku vrátí poskytovatel uživateli peníze na jeho bankovní účet.

14) Provozovatel neustále zdokonaluje a upravuje provozovaný portál a proto zde dochází k občasným změnám v grafice a funkcionalitě systému. O těchto změnách není povinen informovat uživatele portálu.

15) Uživatel bere na vědomí, že na portálu jsou zobrazeny reklamy třetích osob. Těmto třetím osobám poskytuje poskytovatel za účelem rozhodování se o vložení reklamy údaje o návštěvnosti (počet), nikoliv však osobní údaje uživatelů.

16) V případě spotřebitelského sporu mezi uživatelem a poskytovatelem se budou obě strany snažit tento spor vyřešit vzájemnou dohodou.

Pokud k dohodě nedojde, může uživatel podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci, oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz/informace-o-adr/.

V Praze dne 1.11.2020

 

 

Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti Více